سطح‌بندی درس‌نامه‌ها به چه معناست؟

سطح 1

درس‌نامه‌های سطح 1 به صورت آسان طراحی شده است و همه مربیان بدون آموزش خاصی می‌توانند آن را اجرا نمایند.

سطح 2

درس‌نامه‌های سطح 2 از نظر سختی در دسته متوسط قرار می گیرند. به مربیان توصیه می‌شود برای اجرای کامل و بدون نقص این درس‌نامه‌ها ابتدا آموزش‌های سایت https://ghadir.school را مشاهده نمایند و سپس اقدام به اجرای درس‌نامه‌های این سطح نمایند.

سطح 3

درس‌نامه‌های این سطح در دسته سخت قرار می‌گیرند و برای دریافت و اجرای آنها نیاز به آموزش‌های سایت https://ghadir.school و همچنین اجرای درسنامه‌های پیش نیاز می باشد. برای دریافت این درس‌نامه‌ها به پشتیبان سایت مراجعه فرمایید

دسترسی سریع به درس‌نامه‌ها

درس‌نامه‌های ویژه پسران

درس‌نامه‌های ویژه دختران

آموزش برنامه‌سازی

ارتباط با پشتیبان

با کلیک روی آیکون‌های زیر عضو کانال سایت برتر شوید